Info

Fusie CTMM en TI Pharma stimulans voor medische innovatie

Leiden / Eindhoven, 3 april 2014 - Technologische Topinstituten gaan verder als één organisatie voor publiekprivate samenwerking voor innovaties in de gezondheidszorg.

Technologische Topinstituten CTMM (Center for Translational Molecular Medicine) en TI Pharma bundelen de krachten en gaan verder als één organisatie. De fusie is het antwoord op de toenemende verwevenheid van geneesmiddelen en medische technologie. Door samen te werken komen medische innovaties versneld ten goede aan de gezondheid en welvaart van onze samenleving. De fusie betekent winst voor innovatie vanuit de Nederlandse medische wetenschap: de nieuwe organisatie vormt een nog krachtigere speler op het gebied van publiekprivate onderzoekssamenwerking, zowel op nationaal als op Europees niveau.

CTMM en TI Pharma komen voort uit de innovatieprogramma’s die voor 50% uit de aardgasbaten (FES) en voor 50% door bedrijven en kennisinstellingen gefinancierd zijn. CTMM zet zich in voor nieuwe technologische ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek en beeldvorming, waarmee een vroegtijdige diagnose en een op het individu afgestemde behandeling mogelijk wordt. TI Pharma richt zich op het versnellen van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Beide organisaties hebben ruime ervaring opgedaan in de uitvoering en begeleiding van publiekprivate programma’s die zonder de intermediaire rol van de topinstituten niet, of minder succesvol, van de grond waren gekomen.

De fusie tussen CTMM en TI Pharma sluit aan bij de ambitie van Topsector Life Sciences & Health (LSH) om focus aan te brengen in de Nederlandse publiekprivate onderzoeksagenda. Ook speelt de fusie in op de kansen die Europa biedt voor het opzetten van krachtige publiekprivate samenwerkingsverbanden gericht op de zogenaamde Grand Challenges. Binnen de Grand Challenge ‘Health, Demographic Change and Wellbeing’ zijn innovaties op het gebied van personalized medicine cruciaal: op de individuele patiënt toegesneden innovaties voor een betere en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg.

Heidi Hamers-Hajduk, Managing Director van CTMM: “Door de krachtenbundeling van private en publieke partijen kunnen we nieuwe wetenschappelijke vindingen sneller naar het bed van de patiënt brengen. Bovendien zorgt onze inhoudelijke begeleiding ervoor dat de projecten de grootst mogelijke output opleveren. De fusie tussen CTMM en TI Pharma is een logische vervolgstap waardoor we nog krachtiger kunnen opereren, in Nederland en in Europa.”

Jorg Janssen, Managing Director van TI Pharma, voegt toe: “Eén organisatie als onafhankelijke intermediair voor publiekprivate samenwerking op het vlak van moleculaire diagnostiek en geneesmiddelen vergroot de innovatiekracht van de LSH sector. Als topinstituten hebben we laten zien dat we in samenwerkingsprojecten resultaten kunnen boeken die anders niet mogelijk zouden zijn. Daar zetten we nu een volgende stap in.”

Paul Huijts, Directeur-Generaal Volksgezondheid, ministerie van VWS en lid van het kernteam van de topsector LSH: “Het is goed te zien dat de topinstituten met de impulsfinanciering vanuit de overheid niet alleen mooie resultaten hebben geboekt, maar dat zij de opgebouwde infrastructuur en expertise ook weten te verankeren. Zo kan het veld blijven profiteren van de Nederlandse koploperspositie in publiekprivate samenwerking.”

De nieuwe organisatie zal zowel in Leiden als in Eindhoven gevestigd blijven en zal zowel de merknaam TI Pharma als de merknaam CTMM blijven voeren. De fusie is per 1 januari 2015 volledig afgerond.

U bent van harte welkom om tijdens de TI Pharma Spring Meeting, op 15 april in de Rijtuigenloods te Amersfoort, met TI Pharma en CTMM een toost uit te brengen op de gezamenlijke toekomst. Meer informatie vindt u op de website van de Spring Meeting.

 

Over CTMM

Het Nederlandse publiekprivate samenwerkingsverband Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) zet zich in voor de ontwikkeling van moleculaire technologieën op het vlak van diagnose en beeldvorming. Deze technologieën maken vroegtijdige diagnose mogelijk en op 'de patiënt toegesneden' behandeling van oncologische, cardiovasculaire en neurodegeneratieve aandoeningen en infectie/auto-immuunziekten. CTMM verzorgt het aantrekken, beoordelen en financieren van multidisciplinaire projecten met actieve deelname van in Nederland gevestigde universitaire instellingen en bedrijven. CTMM wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid (50%) vanuit de aardgasbaten (FES 2006), door universitaire instellingen (25%) en het bedrijfsleven (25%). CTMM ontvangt tevens financiële ondersteuning van zes collectebusfondsen.
Kengetallen CTMM: 125 partners, 302,7 miljoen euro onderzoeksbudget, looptijd tot eind 2015, 25 projecten/consortia. www.ctmm.nl.

 

Over TI Pharma

Top Institute Pharma (TI Pharma), een non-profit organisatie, maakt grensverleggend farmaceutisch onderzoek mogelijk voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen door het oprichten en managen van internationale publiek-private samenwerkingsverbanden. Volgens een open innovatie model werken wetenschappers, de private sector, patiëntenorganisaties en anderen samen in vooruitstrevend, multidisciplinair onderzoek gericht op het verbeteren van de ontwikkeling van geneesmiddelen met waarde voor de maatschappij.
Kengetallen van het afrondende TI Pharma FES programma: 96 partners, 274 miljoen euro onderzoeksbudget, 74 projecten. Voor meer informatie bezoekt u www.tipharma.com.

Download Persbericht Fusie CTMM TI Pharma (PDF)