Info

Escher rapport: "Nederland laat kansen liggen om geneesmiddelen eerder beschikbaar te maken voor de patiënt.”

Dat is een van de conclusies uit het rapport dat op 18 september 2014 is uitgebracht door ESCHER, een onafhankelijk platform van TI Pharma.

Een nieuw rapport van ESCHER, het onafhankelijke TI Pharma-platform voor innovatie in de regulering van geneesmiddelen en medische technologie, laat zien dat het huidige Europese regelgevingssysteem voor geneesmiddelen efficiënter en effectiever kan worden gebruikt.

André Broekmans, directeur van ESCHER: “Over het algemeen werkt het Europese systeem voor de markttoelating van geneesmiddelen goed, maar verschillende belangrijke recente wijzigingen waren nog niet geëvalueerd. Een van onze conclusies is dat trajecten die bedoeld waren om nieuwe veelbelovende geneesmiddelen sneller op de markt te brengen niet op de juiste manier worden gebruikt. Gevolg is dat we kansen laten liggen om geneesmiddelen eerder beschikbaar te maken voor de patiënt.”

Meer informatie (Nederlandstalig)

TI Pharma website (Engelstalig)