Info

Grote rol voor Nederland in Europees artroseonderzoek dankzij Lygature bemiddeling

Persbericht

Eindhoven/Leiden, 2 december 2015 – Vandaag is de startbijeenkomst van APPROACH, een Europees samenwerkingsproject dat onderzoek gaat verrichten op het gebied van artrose ofwel slijtage van gewrichten. Nederland heeft een grote rol verworven in dit publiek-private samenwerkingsverband. De stichting Lygature heeft samen met het UMC Utrecht hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. De expertise van Lygature was instrumenteel voor het behalen van de eerste plaats bij de Europese selectieprocedure van het Innovative Medicines Initiative (IMI).

APPROACH gaat onder andere bijdragen aan een nauwkeurige selectie van patiënten voor klinische studies waarin specifieke zogenaamde DMOAD medicijnen worden getoetst. DMOAD staat voor Disease Modifying Osteoarthritis Drug. Dit betreft medicatie tegen verdere achteruitgang en afbraak van gewrichten. Tot nu toe worden patiënten geholpen met pijnbestrijding en verbeteren van de functie van aangedane gewrichten. Afremming of zelfs stoppen van artrose is nog niet mogelijk.

Samen met het Reumafonds en Arthritis Research UK heeft Lygature een patiëntenraad voor APPROACH ingesteld, die een stem kreeg bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel. Ook tijdens de uitvoering van APPROACH zal de patiëntenraad een belangrijke inhoudelijke bijdrage blijven leveren.

Lygature was van essentieel belang in het succesvol bijeenbrengen van de 24 onderzoekspartners, afkomstig uit tien Europese landen. Het uitgebreide selectieproces resulteerde in de toezegging van financiering door de Europese Commissie en de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) in het kader van het IMI programma. Hierna bemiddelde Lygature bij contractuele onderhandelingen. Het totale onderzoeksbudget bedraagt 15 miljoen euro, waarvan 4,4 miljoen euro subsidie vanuit IMI voor Nederlands onderzoek.

Niet alleen in de aanloop van het project speelde Lygature een belangrijke rol. Na de kick-off zal Lygature het multidisciplinaire project mede-coördineren en het programma management verzorgen. Lygature zorgt tevens met de inzet van ‘TraIT’ voor een veilige, optimale en bewezen IT infrastructuur, geschikt voor opslag en gebruik van gegevens uit patiëntcohorten. Lygature stuurt nadrukkelijk op naleving van correcte juridische en ethische afspraken.

Lygature komt voort uit de fusie van twee Nederlandse topinstituten, het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) en Topinstituut Pharma (TI Pharma) en bouwt verder op de expertise die is opgedaan in publiek-private samenwerkingsverbanden die gefinancierd werden vanuit de aardgasbaten (FES middelen 2005 en 2006).

Download het volledige persbericht (PDF)

Naar de Engelstalige website van APPROACH: www.approachproject.eu

Output boekjes

In het Engels:

If you want to see what 300 million euros of public-private partnership funding can achieve, take a look at the new set of output booklets that have been prepared for the individual CTMM projects.

Scientific breakthroughs, new products, patents, start-up companies, research infrastructures, PhD theses and academic papers, it's all there in black and white - proof that together we have achieved something truly remarkable and placed the Netherlands in a world leading position for translational medical research.

AIRFORCE - personalized chemotherapy against lung cancer

BIOCHIP - Diagnosing leukemia sub-types

Breast CARE - Predicting therapy response in breast cancer patients

DeCoDe - Early diagnosis of colorectal cancer

HIFU-CHEM - More chemo where it should be

MUSIS - Check removal of tumor tissue during surgery

PCMM - Limit over-diagnosis and over-treatment in prostate cancer

VOLTA - Remove tumors through local heating

Circulating Cells - investigating white blood cells and platelets for discriminating patients with increased risk of developing unstable plaques

COHFAR - how to detect and stop ventricular fibrillation by applying a synchronized electrical impulse to heart muscle

Eminence - developing multiple diagnostic technologies to detect neovascularization and stratifying patients

INCOAG - developing a new set of tests to estimate the risk of thrombosis

Parisk - how to predict risk of rupture of an individual plaque

Predicct - focusing on early diagnoses and treatment of Diabetes DM2

Triumph - identifying biomarkers for cardiac failure

LeARN - finding an early diagnosis of Alzheimer's Disease

AmpVacs - a new vaccine technology platform in the combat against conserved influenza A determinants

MARS - tools to provide rapid and accurate information about an individual patient suffering from sepsis

TRACER - patient-tailored treatment of Rheumatoid Arthritis

Health Technology Assessment (HTA)

TraIT - establishing an easy-to-access and easy-to-use infrastructure for sharing of research data, and set of tools for researchers to interact with and explore a unified translational medical research space

March 2018