Info

4,5 miljoen euro aan Vici-beurzen naar CTMM onderzoekers

NWO maakte onlangs bekend dat 36 wetenschappers een Vici-beurs ontvangen van anderhalf miljoen euro.

Daarmee kunnen zij de komende vijf jaar onderzoek doen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Drie van de subsidieontvangers, Leon de Windt van Universiteit van Maastricht /Maastricht UMC+, Connie Bezzina van het AMC en Jeroen Pasterkamp van het UMC Utrecht zijn aangesloten bij CTMM.

Prof. dr. Leon de Windt is hoogleraar Moleculaire Cardiologie aan de Universiteit van Maastricht/Maastricht UMC+. Zijn nieuwe EXPERT onderzoek richt zich op chronisch hartfalen, een sterk toenemende aandoening van de hartspier die leidt tot verlies van bloeddoorstroming in alle organen. Op basis van bevindingen in een vorm van hartfalen, gaat zijn onderzoeksteam eerst de oorzaak-gevolg relatie bepalen van moleculen die hartziekten veroorzaken en daartegen nieuwe klassen van medicijnen rationeel ontwerpen. Binnen CTMM is Leon de Windt betrokken bij CTMM projecten TRIUMPH en ENGINE die zich richten op hartfalen en het eerder opsporen van overbelasting en ontsteking van het hart.

Prof. dr. Connie Bezzina, hoogleraar Moleculaire Cardiogenetica aan het AMC, gaat met het geld van de subsidie de erfelijke basis van acute hartdood ontrafelen. Het plots dood neervallen als gevolg van hartritmestoornissen is een belangrijke oorzaak van sterfte in westerse landen. Vooral erfelijke factoren bepalen het risico op plotse hartdood. Als duidelijker wordt hoe deze factoren bijdragen aan de fatale hartritmestoornissen kunnen er strategieën bedacht worden voor diagnose, risico-inschatting en behandeling. Binnen CTMM is Connie Bezzina betrokken bij het CTMM COHFAR project voor de behandeling van hartritmestoornis op maat.

Jeroen Pasterkamp, hoogleraar translationele neurowetenschappen bij het UMC Utrecht Hersencentrum gaat onderzoek doen naar “moleculaire verkeerssignalen”.
Onze hersenen bevatten 100 miljard zenuwcellen die elk ongeveer duizend verbindingen maken. Deze verbindingen worden aangelegd tijdens de embryonale ontwikkeling volgens een ‘wegenkaart’ die bestaat uit een code van eiwitten. Dit project onderzoekt hoe zo’n honderd eiwitten een kaart vormen die de aanleg van biljoenen zenuwvezelverbindingen reguleert. Binnen CTMM is Jeroen Pasterkamp betrokken bij het CTMM Eminence project voor het meten van de groei van nieuwe bloedvaten.

Meer informatie: NWO persbericht