Info

Deelname aan CTMM biedt belangrijke stimulans aan MKB-bedrijven

Deelname aan onderzoeksprojecten van het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) blijkt een belangrijke stimulans te bieden aan MKB-bedrijven.

Eindhoven, 17 december 2012

Dat laat een enquête zien die CTMM onder haar MKB-partners heeft gehouden. Een positieve impact is er onder meer op de omzet, de werknemersgroei en de kwaliteit van de producten.

Voor de komende jaren wordt ook een positief effect verwacht op de winst van de deelnemende MKB-bedrijven.

Daarmee voldoet het publiek-private samenwerkingsverband CTMM aan haar doelstelling om een positieve impact op participerende bedrijven tot stand te brengen en het innovatieve vermogen van Nederland te bevorderen.

Download hier het complete persbericht.