Info

Eerste patiënt geϊncludeerd in klinische MARC studie CTMM COHFAR project dat zoekt naar biomarkers en response op CRT.

Start van een nieuwe klinische studie MARC (Markers and Response to CRT)

13 maart 2012 - In het UMC van Groningen (UMCG) zijn bij de eerste vijf patiënten een Medtronic Protecta XT CRT-D (Cardiac Resynchronization Device) geïmplanteerd door Dr. Alexander Maass binnen het kader van de nieuwe klinische studie, MARC genaamd (Markers and Response to CRT). Hoofdonderzoeker is professor Isabelle van Gelder.

Doel van de studie is om de relatie te onderzoeken tussen een set biomarkers en de response op Cardiac Resynchronisatie Therapie (CRT) na zes maanden, gemeten via echocardiografie.De relatie en de voorspellende waarde van deze biomarkers op de verbetering en/of verslechtering van de hartfunctie en hartgeometrie (reverse-modeling tijdens CRT) zullen worden geëvalueerd.

De studie volgt 240 patiënten met symptomatisch hartfalen (NYHA functionele klasse II – III) en met een verminderde linker ventrikel ejectiefractie en verlengde QRS duur in het ECG, gemeten voorafgaand aan de implantatie van een CRT-D pacemaker. Alle patiënten worden gedurende een jaar gevolgd. De totale studieduur is drie jaar.

De MARC studie vindt plaats binnen het COHFAR onderzoeksproject van het Nederlandse publiek-private samenwerkingsverband Center for Translational Molecular Medicine (CTMM). COHFAR is een van de 22 onderzoeksprojecten van CTMM. Partners binnen het COHFAR project zijn: UMC Utrecht, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, VU Medisch Centrum Amsterdam, Maastricht UMC, Medtronic, ICIN en MSD. COHFAR probeert biomarkers te identificeren die hartfalen en/of hartritmestoornissen kunnen voorspellen met daarbij de kans op een succesvolle behandeling.

tags: