Info

Op weg naar de toekomst

Om het einde van het FES2006 tijdperk te markeren hebben we de binnen het CTMM portfolio bereikte resultaten samengevat in een boek. Hierin bieden we tevens een venster op de Nederlandse life sciences and health sector en op wat wij, gemeenschappelijk als sector, kunnen bereiken in de toekomst.

Het CTMM programma dat mede vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) 2006 werd gefinancierd is inmiddels afgerond. Momenteel lopen nog zeven CTMM onderzoeksprojecten, de zogenaamde onderzoeksparels die gefinancierd worden met TTI transitiegrants.

Er is veel bereikt. Nieuwe producten en nieuwe klinische procedures zijn ontwikkeld, waarvan een aantal daadwerkelijk patiënten verder helpt (zie pagina’s 6-7). Andere zijn al goed op weg om daadwerkelijk toegepast te worden in de medische praktijk. De gecombineerde inspanningen hebben Nederland wereldstatus in moleculaire geneeskunde bezorgd. Dat de onderzoeksparels nog doorlopen geeft vertrouwen dat deze wereldstatus ook in de toekomst gehandhaafd zal worden.

De zeven onderzoeksparels zullen vanuit CTMM begeleid worden tot aan de afronding van deze projecten (2017). CTMM is vanaf nu bereikbaar via het nieuwe kantoor in Utrecht dat wij delen met Lygature – de nieuwe organisatie die is voortgekomen uit de fusie van TI Pharma en CTMM op 1 januari 2016.

Nogmaals onze hartelijke dank voor het harde werken en uw voortdurende steun aan CTMM. Wij waarderen het enorm.

Download CTMM boek Translating Science into Better Healthcare (PDF, Engelstalig)

Wilt u het boek zelf printen? Download dan deze PDF met losse pagina's.

CTMM's nalatenschap blijft ook in de toekomst bijdragen aan succesvolle samenwerkingen in het publiekprivate domein. De meesten van de CTMM-professionals zullen doorgaan met het verschil te maken voor patiënten en voor duurzame en betaalbare gezondheidszorgsystemen.

Wij bundelen onze krachten met TI Pharma en samen gaan wij verder als Lygature.

www.lygature.org

24-06-2016

Onderzoeksparels

Momenteel lopen nog zeven CTMM onderzoeksprojecten door, de zogenaamde onderzoeksparels die gefinancierd worden met TTI transitiegrants.

  1. Choice
  2. PROCAMOLMED
  3. VOLTAVALO
  4. ECAF
  5. MICRO-BAT
  6. deAGEpyr
  7. MARS&MORE

24-06-2016