Info

Voordelen

Het effect van CTMM onderzoeken op de maatschappij, de economie, de arbeidsmarkt en op de kwaliteit van leven.

CTMM beïnvloedt de Nederlandse samenleving op diverse manieren.

  • Economie

CTMM trekt investeringen aan en creëert zo kansen voor Nederlands georiënteerde samenwerkingsverbanden, voor het mkb en voor start-ups in de technologiesector met een focus op de gezondheidszorg.

  • Kenniswerkers

Bovendien trekt CTMM kenniswerkers aan vanuit het buitenland. Er zijn vele onderzoekers die binnen CTMM hun promotieonderzoek verrichten en verrichtten (Aantal promovendi: 36 in het jaar 2013; in 2014 zullen dat er veel meer zijn omdat promotietrajecten vier jaar duren en nu afgerond gaan worden. Zo vonden er in de maand mei 2014 tien promoties plaats.)

  • Arbeidsmarkt

Binnen de CTMM projecten zijn meer dan 1.000 mensen werkzaam of werkzaam geweest.

Daarnaast is er een indirect effect op de arbeidsmarkt. Patiënten worden minder ziek en/of eerder beter. Daardoor blijven zij beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Bovendien is de belasting van het thuisfront (mantelzorgers) beperkter waardoor er meer werkuren beschikbaar zijn.

  • Kwaliteit van leven

Ziek zijn, de angst en onzekerheid, de emoties die het losmaakt - dat zijn zaken die moeilijk te kwantificeren zijn voor wat betreft hun invloed op de economie. Maar ze hebben een enorm effect op de kwaliteit van leven. Door de introductie van nieuwe technologieën in de medische praktijk worden mensen niet ziek, minder erg ziek of sneller beter.

  • Infrastructuur

CTMM heeft een infrastructuur neergezet voor publiekprivate samenwerkingsverbanden, met intellectueel eigendom, met Medical Technology Assessment (MTA).

Daarnaast zijn er inmiddels databanken toegankelijk waar toekomstige onderzoekers en bedrijven uit kunnen putten zodat  kostbare en tijdrovende onderzoeken niet meer zoveel hoeven te worden uitgevoerd.

  • Kosten gezondheidszorg

Enorme besparingen kunnen worden gerealiseerd als dure behandelingen worden vervangen door vroege diagnostiek en behandeling op maat. Op CTMM projectonderdelen wordt vroege MTA toegepast. Het bewijs is nog niet geleverd, maar volgt zeker. De potentiële impact van CTMM is af te leiden uit de projectbeschrijvingen.

MTA is de objectieve beoordeling van een medische technologie op de veiligheid en effectiviteit, de (toekomstige) impact op behandeling van patiënten én op de effecten op economische, sociale, juridische en ethische aspecten van zorg.

 

CTMM showcases

Voor meer informatie; download de Engelstalige CTMM showcases (PDF) of ga naar het jaarverslag over 2013 (PDF, Engelstalig).

 

Een voorbeeld:

Benefits figure_2

Invoering van nieuwe (technologische) innovaties in het zorgstelsel heeft, binnen een periode van 20 jaar, de sterfte aan een hartaanval bijna gehalveerd.