Info

Businessplan

Businessplan

Introductie

Dit document presenteert het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM). CTMM richt zich op de ontwikkeling van medische technologieën die nieuwe en "gepersonaliseerde" behandelingen mogelijk maken. Deze innovaties zijn gericht op de belangrijkste oorzaken van sterfte en verminderde kwaliteit van leven, namelijk kanker en cardiovasculaire aandoeningen en, in mindere mate, neurodegeneratieve en infectie-/autoimmuunziekten. Door een snelle vertaling van de nieuw ontwikkelde kennis en kunde komen nieuwe behandelingen ter beschikking aan de patiënt.

Het Business Plan is het resultaat van een samenwerking tussen de partners van het publiekprivate consortium. Een samenwerkingsverband dat gebouwd is op de fundamenten van de voormalige initiatieven "Translational Cancer Research" (Privilege) en het Centre for Molecular Medicine.

Voor meer informatie: download hier de beknopte of volledige Engelstalige versie van het Bedrijfsplan.