Info

Financieel model

Financieel model

Financieel model

Een publiekprivate samenwerking heeft een stevige financiële basis. Hoe steekt dat in elkaar? Een uitleg.

Elk CTMM project is een aparte Publiek Private Samenwerking (PPS).

Via een 'Call for Proposals' nodigt CTMM de partijen uit de sector Life Sciences & Health uit om projectvoorstellen in te dienen. Deze voorstellen worden getoetst op vooraf gepubliceerde criteria, onder andere door de Internationale Wetenschappelijke Adviesraad van CTMM (de ISAC).

Een PPS komt alleen van de grond met een projectplan met grondig uitgewerkte financiële paragraaf. Wat niet onderschat moet worden, is dat partijen bij PPS andere rollen en posities dan voorheen in kunnen gaan nemen, zeker omdat er sprake is van overeenkomsten met een loopduur van vier tot vijf jaar. Dat kan een significant effect hebben omdat de financiële formule gebaseerd is op de bijdrage van de deelnemende bedrijven (zie hieronder).

Projectarchitectuur

De projectarchitectuur dient niet alleen afgestemd te worden op de huidige omstandigheden maar legt zeker ook een stevig fundament voor de toekomst door strikte regels over Intellectueel Eigendom. De noodzaak en discipline van ‘het moeten dóórdenken’ bij PPS projecten én het vertrouwen dat onderling wordt opgebouwd dragen ertoe bij dat een versnelling in de voortgang ontstaat die anders nooit gerealiseerd zou zijn geworden.

Financiële formule

De bijdrage van een industriële partner wordt gesteld op 25%. Bovenop deze 25% legt de overheid 50% bij; vervolgens komt daar de in natura bijdrage van de academische partners bij ter waarde van ook weer 25%, samen 100%. Voor iedere industriële deelnemer wordt dit zo doorgevoerd. Het totale projectbudget bestaat dus uit losse componenten die steunen op de individuele industriële partners.

Als een participerend bedrijf zich terugtrekt door wat voor oorzaak dan ook (verschuiving  focus van de core business, financiële moeilijkheden, overname door ander bedrijf e.d.) dan heeft dat gevolgen voor het totale projectbudget.

Valt een partner weg, dan probeert CTMM samen met het projectconsortium een vervanger te vinden. Lukt dat niet, dan wordt het projectbudget verminderd met vier keer de grootte van de bijdrage van die partner. Dat heeft een enorm effect op de voortgang. Er zijn tenslotte financiële verplichtingen aangegaan, bijvoorbeeld onderzoekers zijn aangenomen van wie de salarissen gewoon doorbetaald moeten worden.

Rekenvoorbeeld

Stel dat een mkb partner voor 100.000 euro deelneemt en wil stoppen. Er kan geen vervanger worden gevonden. Dan wordt het projectbudget gekort met 400.000 euro, ofwel: 100.000 euro van de partner plus 200.000 euro overheidsbijdrage plus 100.000 euro bijdrage in natura door academische deelnemers.

Financieel model CTMM jpg