Info

Bestuurlijk model

 

Governance model NL

Klik hier voor een uitvergroting.

  1. Met inbegrip van ondersteunende stichtingen
  2. Payroll CTMM
  3. Zeer gerenommeerde wetenschappers met klinische en valorisatie expertise, onafhankelijk van potentiële Nederlandse deelnemers aan CTMM

Raad van Toezicht

Zij benoemt de Directie en valideert het algemene onderzoeksprogramma, operationeel plan en de jaarlijkse CTMM begroting.

Internationaal Wetenschappelijk Adviescomité

Het ISAC, een Internationaal Wetenschappelijk Advies Comité, geeft advies over de ingediende projecten en doet de tussentijdse evaluatie van de CTMM-projecten (mei 2011 voor de projecten uit de ‘First Call’, mei 2012 voor de projecten uit de ‘Second Call’). Zij beoordeelt de balans tussen het totale project portfolio en de algehele kwaliteit, en controleert onafhankelijk hoe CTMM haar strategische doelstellingen bereikt. Het ISAC is samengesteld uit internationaal gerenommeerde deskundigen uit het bedrijfsleven en de universiteiten.

Algemene Vergadering

Deze bestaat uit vertegenwoordigers van alle partners in de CTMM-projecten, inclusief ondersteunende stichtingen. De algemene vergadering vindt jaarlijks plaats.

Directie

Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het CTMM en bewaakt de voortgang en (wetenschappelijke) kwaliteit van de projecten. Daarnaast werft zij nieuwe partners en financiering, bereidt het jaarlijkse onderzoek en operationeel plan voor en evalueert en controleert de financiering van individuele projecten. Ook bereidt zij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, het Internationaal Wetenschappelijk Adviescomité en de Algemene Vergadering voor.

Peter Luijten, Wetenschappelijk Directeur CTMM en Heidi Hamers-Hajduk, Operationeel Directeur CTMM, zijn de twee leden van de Directie.

CTMM bereidt zich sinds 2014 voor op een fusie met TI Pharma. De fusie zal per 1 januari 2016 een feit zijn.