Info

Jaarverslag

CTMM jaarverslagen over de jaren 2008 tot en met 2013. De toelichting op deze pagina is in het Nederlands, de boekwerken zijn in het Engels.

Jaarverslag 2013

Voorkant Annual Report 2013

Naar jaarverslag over 2013 (Engelstalig)

Het jaar 2013 was een belangrijk jaar voor CTMM. CTMM financierde zes belangrijke valorisatieprojecten, specifiek bedoeld om proof-of-concept oplossingen nog dichter bij de patiënt te brengen. Daarnaast reikte CTMM over de landsgrenzen heen om zich te verankeren in de pan-Europese onderzoeksinfrastructuren en initiatieven. En bovendien legde de organisatie in 2013 de basis voor voor de lange termijn toekomst.

Het jaarverslag 2013 vertelt over bovengenoemde ontwikkelingen en biedt u inzicht in hoe de valorisatieprojecten het verschil kunnen maken voor mensen met slopende ziekten zoals hartfalen of kanker. Uiteraard gaat het ook in op onze financiële situatie*, de werkgelegenheidsstatistieken en het bestuurlijke model.

* Errata Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Voorkant Annual Report 2012

Klik hier voor het CTMM Jaarverslag over 2012 (Engelstalig).

In de loop van 2012 zijn door de CTMM projecten mooie resultaten geboekt. Vijf jaar geleden is er gezaaid, hoe is nu de oogst?

CTMM bestaat nu ruim vijf jaar. Binnen het publiek-private samenwerkingsverband konden in die periode bijna duizend onderzoekers aan de slag.

Wat hebben de nieuwe ideeën van vijf jaar geleden opgeleverd? Alle 22 CTMM projecten hebben waardevolle resultaten geboekt. Sommige hebben nieuwe producten ontwikkeld of zijn bijna zover, binnen andere projecten zijn inmiddels klinische trials gestart.

Deze resultaten zijn belangrijk voor patiënten, voor artsen, voor ondernemers, voor wetenschappers en belangrijk voor de BV Nederland. Want het combineren van life science research en medische technologie binnen translationeel medisch onderzoek is een sterk punt waarmee Nederland zich steeds meer onderscheidt. CTMM speelt hierin een grote rol.

Nu CTMM in de oogstfase komt en de nieuwe vindingen rijp zijn voor de markt, is het waarborgen van continuïteit uitermate belangrijk.


Jaarverslag 2011

Voorkant Annual Report 2011

Klik hier voor het CTMM Jaarverslag over 2011 (Engelstalig) en ontdek de resultaten van de CTMM onderzoekers.

Het verslag bevat ook een selectie opiniestukken van enkele Nederlandse vooruitstrevende ‘life-science’ onderzoekers, beleidsmakers en liefdadigheidsinstellingen. Dit geeft een uniek inzicht hoe de financiering van het Nederlandse ‘life science’ onderzoek zou kunnen veranderen in de komende jaren en hoe meer betrokkenheid van de patiënt een cruciale rol kan spelen.

Er zijn ook gegevens van de ontwikkelingen in het CTMM Education & Training programma en een verslag van de CTMM jaarvergadering over 2011. Uiteraard treft u ook een financieel overzicht aan dat laat zien hoe CTMM-gelden over het jaar werden besteed.

Jaarverslag 2010

Voorkant Annual Report 2010

Klik hier voor het Engelstalige CTMM Jaarverslag over 2010.

Tegen het einde van dit jaar had CTMM 21 actieve onderzoeksprojecten in verschillende stadia van vooruitgang. Nadat we de basis van deze projecten grondig hebben laten onderzoeken door het Medical Technology Assessment (MTA), hebben we ervoor gezorgd dat deze projecten voldoen aan het nieuwe regeringsbeleid dat gericht is op efficiënte investeringen in innovatie.

Door het verstrekken van wettelijke kaders en ondersteunende infrastructuren voor collaboratief onderzoek, en door te zorgen voor transparantie en verantwoording heeft CTMM het vertrouwen tussen de partners versterkt en deze in grote aantallen samengebracht. Dit om personele en financiële middelen die nodig zijn om de wetenschap te vertalen naar betere gezondheidszorg te waarborgen.

In dit rapport vindt u informatie over de 21 projecten en hun voortgang, een overzicht van onze financiële positie aan het eind van 2010, en een selectie van korte 'point of view' artikelen over enkele van onze mkb-partners en geassocieerde organisaties.

Jaarverslag 2009

Voorkant Annual Report 2009

Klik hier voor CTMM 2009 Jaarverslag (Engelstalig).

In 2009 zijn negen extra CTMM-projecten vastgesteld, waarmee een portfolio van translationele projecten is gecreëerd op het gebied van moleculaire geneeskunde gericht op preventie, vroegtijdige opsporing en behandeling van de belangrijkste ziekten die grote aantallen mensen over de hele wereld treffen.

Tegen het einde van 2009 telt CTMM 102 deelnemende partners en biedt het werk aan meer dan 427 onderzoekers in de CTMM-projecten. Het gezamenlijk indienen van projectvoorstellen met BMM en TI Pharma in de tweede helft van 2009 op het gebied van gerichte medicijn toediening via imaging zal de focus van CTMM onderzoek op het gebied van ‘imaging guided therapy’ verder uitbreiden.


Jaarverslag 2008

Voorkant Annual Report 2008

Klik hier voor het CTMM 2008 Jaarverslag (Engelstalig).

In dit eerste jaarverslag van CTMM treft u informatie over ‘van concept tot werkelijkheid’, de evaluatie- en selectieprocedure, de negen projecten uit de ‘first call’ en de uitgangspunten van de betrokken partners. Daarnaast komt de werving aan de orde, van talentvolle promovendi en postdocs om het onderzoek uit te voeren.

We benadrukken tevens de positie van CTMM als onderdeel van een groter initiatief om Nederland op het gebied van life-science onderzoek op wereldniveau competitief te maken en ervoor te zorgen dat het ons land economische en sociale voordelen biedt. Natuurlijk treft u ook de jaarrekening aan. In bijlage A wordt een overzicht van de partners gegeven.