Info

Visie en doelstellingen

CTMM, een publiek-privaat samenwerkingsverband voor translationeel onderzoek. Nieuwe technologische vindingen zo snel mogelijk bij de patiënt. Visie en doelstellingen uit het Business Plan 2007 worden hier toegelicht.

De uitoefening van de geneeskunde in de 21ste eeuw zal drastisch veranderen. We staan ​​aan het begin van een paradigma verschuiving, zowel in de medische technologie als haar therapeutische toepassingen en effecten. Nieuwe technologieën zullen een grote vooruitgang brengen bij het aanpakken van de belangrijkste belemmeringen voor een effectieve gezondheidszorg: (te) late diagnose van de ziekte, medicatie die niet effectief is of ernstige bijwerkingen heeft, en vertragingen in het vertalen van therapeutische innovaties uit het lab naar de klinische praktijk.

De gevolgen van de meest voorkomende dodelijke en slopende ziekten, zoals kanker, hart- en vaatziekten en neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer, zullen aanzienlijk worden verminderd. Mensen die met die ziektes moeten leven zullen een betere kwaliteit van leven krijgen.

CTMM wil een toonaangevende, Nederlands-gebaseerde innovator zijn van Moleculaire Diagnostiek en Moleculaire Beeldvormingstechnologieën die het bepalen van aanleg, vroegtijdige diagnose en gepersonaliseerde behandeling van patiënten mogelijk maakt. Wij streven ernaar om:

  • het jaarlijkse aantal sterfgevallen in Nederland als gevolg van kanker met 20% te verminderen
  • de ziektelast aanzienlijk te verlagen, waaronder die van chronische aandoeningen zoals hartfalen en de ziekte van Alzheimer
  • het aantal onnodige behandelingen aanzienlijk te verminderen door stratificatie van patiënten. Dit bespaart jaarlijks al ten minste 1 miljard Euro in de Nederlandse gezondheidszorg in het tiende jaar

Deze ambitieuze doelstellingen zullen worden bereikt met een portefeuille van ongeveer 20-30 gelijktijdig uitgevoerde projecten, met meer dan 450 fte aan onderzoekscapaciteit in het tweede jaar.

 

Vision & Objectives figure 1

In het nieuwe paradigma kunnen ziekten eerder worden gediagnosticeerd, waardoor al met therapieën begonnen kan worden voordat klinische symptomen zich voordoen.