Info

Hartstichting

De Nederlandse Hartstichting draagt CTMM een warm hart toe en geeft een substantiële financiële ondersteuning aan de cardiovasculaire CTMM projecten. In de overtuiging dat de patiënt hier binnen enkele jaren profijt van heeft.

De projecten die de Hartstichting als gezondheidsfonds financieel ondersteunt zijn:

Daarnaast heeft de Hartstichting in 2013 in enkele projecten de rol van industriële partner op zich genomen. Het betreft:

De Hartstichting volgt nauwlettend de vorderingen binnen de projecten en denkt actief mee over de beste werkwijze. Met name de patiëntenparticipatie staat bij de Hartstichting hoog op de prioriteitenlijst. De begeleiding vanuit de Hartstichting gebeurt via het programma Geneeskunde op Maat. Hierbij is ook de patiëntenvereniging Hart- en Vaatgroep nauw betrokken.

(*) Het CTMM Predicct project ontvangt ook financiële ondersteuning van het Diabetes Fonds en de Nierstichting.


http://www.hartstichting.nl