Info

Onderwijs en Training Programma

CTMM heeft een opleidingsprogramma ontwikkeld om handvatten te bieden voor het uitvoeren van succesvol translationeel onderzoek. Dit programma is gedeeltelijk tot stand gekomen in samenwerking met andere Nederlands initiatieven in de Life Sciences & Health sector.

Het doel van CTMM is om wetenschappelijke vindingen te vertalen naar maatschappelijke en economisch waardevolle producten om uiteindelijk de kwaliteit van leven te verbeteren. Translationeel onderzoek vraagt om een andere aanpak dan fundamenteel onderzoek en vereist daarom een “nieuwe generatie onderzoekers”. Om onze onderzoekers de juiste handvatten te bieden heeft CTMM een specifiek opleidingsprogramma ontwikkeld.

Dit programma richt zich op de kritische succesfactoren van publiek-privaat samenwerken die geen onderdeel zijn van de huidige master of AIO curricula op de (medische) universiteit. Elke CTMM cursus behandelt een onderdeel dat van belang is voor de valorisatie van nieuwe ideeën, zoals:

  • Translational Research Simulation (TRES): development strategy from idea to product
  • Intra / Entrepreneurship
  • My Own Business
  • Translational Medicine via EUREKA partnership

De cursussen worden in het Engels gegeven. Meer informatie per cursus is daarom alleen in het Engels beschikbaar; klik hier voor meer informatie.

 

(gewijzigd: 21-01-2014)