Info

Infrastructuren

CTMM werkt actief aan het creëren van infrastructuren voor multidisciplinair translationeel onderzoek in de geneeskunde. Dat bevordert de samenwerking en de synergie tussen de verschillende partners zowel bínnen als tússen de CTMM consortia als daarbuiten. Het gaat om de volgende infrastructuren : Translationeel Onderzoek IT (CTMM TraIT project) - Medical Technology Assessment (MTA) - Intellectueel Eigendom (IP) - Dutch Imaging Hub - Europees Samenwerkingsverband EATRIS.
Contents
Project TraIT project, Translationele Research IT
Het TraIT project is dienstverlenend aan de andere projecten van CTMM. Binnen TraIT wordt geen medisch onderzoek verricht. Er wordt juist aan gewerkt dat kostbare onderzoeksgegevens veilig worden gesteld voor toekomstige onderzoeken.
Project Medical Technology Assessment (MTA)
Gezondheidszorg wordt steeds duurder. Hoe houden we dat betaalbaar? Met het instrument Medical Technology Assessment (MTA) bepalen beslissers kosten en impact van gezondheidszorgprogramma's zoals therapeutische of diagnostische ingrepen. Hoe eerder in het ontwikkeltraject MTA plaatsvindt, hoe beter. Vroege MTA vormt de sleutel tot investeringen en vergoedingen.
Project Intellectueel Eigendom
Lees meer over de juridische basis van CTMM projecten en over hoe het intellectuele eigendom is geregeld.
Page Imaging Hub
De “Dutch Imaging Hub” maakt medicijnen in het lichaam zichtbaar. Deze zeer innovatieve technologie van Nederlandse bodem trekt internationaal veel belangstelling.
Page Europees partnerschap EATRIS
Goed onderhouden en goed ondersteunde infrastructuren faciliteren translationeel onderzoek. Dat is in het kort waar het Europese programma zich op richt. CTMM speelt een actieve rol binnen EATRIS.