Info
Translationeel onderzoek en ICT

TraIT project, Translationele Research IT

Het TraIT project is dienstverlenend aan de andere projecten van CTMM. Binnen TraIT wordt geen medisch onderzoek verricht. Er wordt juist aan gewerkt dat kostbare onderzoeksgegevens veilig worden gesteld voor toekomstige onderzoeken.

In oktober 2011 ging het CTMM-project TraIT (Translational research IT) officieel van start. TraIT is een ambitieus project om een IT-infrastructuur voor translationele geneeskunde te ontwikkelen: voor de vertaling van wetenschappelijke ontdekkingen naar toepassingen voor de patiënt.

Die IT-omgeving moet het vooral gemakkelijk maken om gegevens uit de onderzoeksprojecten* van CTMM te verzamelen, op te slaan, te analyseren, te archiveren, door te geven en te beveiligen. Daarbij gaat het om een grote verscheidenheid aan gegevens, die bovendien over vele betrokken onderzoeksgroepen verspreid is.

Deze IT-infrastructuur moet uiteindelijk ook buiten de CTMM-gemeenschap voordeel gaan opleveren. Te denken valt aan de academische en economische voordelen van het vastleggen van gegevens die betrekking hebben op grote patiëntengroepen, zodat toekomstige generaties onderzoekers hieruit kunnen putten. Het gaat daarbij om klinische gegevens, medische beelden (bv. CT, MRI), biobanking en genetische gegevens. Binnen TraIT wordt ook al samengewerkt met onderzoeksgroepen op internationaal niveau. Vandaag de dag zijn 32 partners verbonden aan het TraIT project (april 2015).

Meer informatie: zie eigen website van TraIT project (Engelstalig)

 

*Bekijk de Cycle of Care 2014: de CTMM projecten die al profiteren van TraIT zijn gemarkeerd met een oranje sterretje.

Gezondheidsfondsen

Tools van TraIT

Wilt u weten welke tools door TraIT geboden worden? Neem dan een kijkje op de (Engelstalige) website van het TraIT-project, www.ctmm-trait.nl.