Info

Onderzoeksportfolio

Onderzoeksportfolio
De onderzoeksprojecten in het CTMM portfolio zijn in te delen in vier ziektegebieden. De projecten zijn tevens in een matrix gezet met de verschillende fases van het ziekteproces (cycle of care).

Ziektegebieden

De onderzoeksprojecten in het CTMM portfolio zijn in te delen in vier ziektegebieden:

- Kanker
- Hart- en Vaatziekten
- Neurodegeneratieve ziekten
- Infectie-/auto-immuun ziekten

Faseringen

In de zogenaamde 'cycle of care' hebben we alle projecten voor u in een matrix gezet. Vanuit de patiënt gezien zijn er vier stadia in het ziekteproces. In elk van de vier fases verricht CTMM diverse onderzoeken die oplossingen gaan bieden voor de medische praktijk.

Matrix_cirkel2014fasenKlik op de cirkel voor de volledige 'cycle of care' (Engelstalig)

 

Fase 1: Screening en preventie - het opsporen en vaststellen van risicofactoren

Fase 2: Vroege diagnose: in-vitro en in-vivo opsporing en vaststelling van signaalstofjes ((bio)markers) die optreden bij allereerste ziekteverschijnselen.

Fase 3: Patiëntenstratificatie: de selectie van de meest effectieve therapie voor de individuele patiënt

Fase 4: Beeldgestuurde behandeling: doelgerichte medicijnafgifte (zoveel mogelijk alleen op die plek waar nodig) en minimaal invasieve interventie. Monitoring van behandeling.

De twee buitenste, donkere randen van de cirkel betreffen twee CTMM projecten uit de categorie Infrastructuur. Deze beogen om een infrastructuur op te bouwen, dat wil zeggen voorzieningen te regelen zodat translationele onderzoeksprojecten met hun focus op een ziektegebied sneller tot resultaten kunnen komen.

Naar de cycle of care / matrix (Engelstalig).

Voor meer informatie over de technologie die in bovenbeschreven fasen wordt gebruikt: zie Technologieplatformen

 

Achtergrondinformatie over de ziektegebieden:

Kanker

Kanker is de grootste doodsoorzaak bij mannen, en op de tweede plaats bij vrouwen in Nederland. Een op de drie mensen zal kanker ontwikkelen, waarvan slechts 50% door chirurgie, radiotherapie en / of chemotherapie zal genezen. De laatste tien jaar overlijden er minder patiënten door het optimaliseren van multidisciplinaire behandelingen. Bovendien is er sprake van een betere kwaliteit van leven. Het ‘overlevingsplafond’ is op dit moment bereikt,  voornamelijk door het gebrek  aan behandelingen die uitsluitend gericht zijn op de kankercel zelf.

PET scan PET scan van een patient met   Hodgkin’s lymphoma

Hart- en vaatziekten

Bijna één op de drie personen in Nederland sterft als gevolg van een hart- of vaatziekte, met meer dan 39.000 sterfgevallen in 2011. Elk jaar worden bijna 47.000 mensen getroffen door een beroerte. Momenteel zijn er meer dan een miljoen mensen die lijden aan complicaties als gevolg van hart- en vaatziekten. Belangrijker, de toenemende gevallen van diabetes en obesitas heeft een stijging van cardiovasculaire ziektes tot gevolg. Ongeveer vier van de vijf patiënten met diabetes zullen sterven als gevolg van hart- en vaatziekten. Met meer dan 600.000 patiënten in Nederland, en een 50% afname in overleving van cardiovasculaire complicaties heeft diabetes een belangrijke bijdrage aan de (complicaties van) cardiovasculaire aandoeningen.

Voor meer informatie over hart- en vaatziekten: http://www.hartstichting.nl

Neurodegeneratieve ziekten

Neurodegeneratieve ziekten, hoewel niet synoniem voor Nanoparticlesdementie, leiden vaak tot cognitieve disfunctie en neurologische problemen. Ze hebben een enorme en groeiende impact op de samenleving, met name vanwege de enorme kosten van zorg (zowel primaire als secundaire kosten), en vanwege de grote invloed op de kwaliteit van leven van patiënten en hun familieleden. Vanwege demografische veranderingen zal het aantal mensen dat aan deze ziekten lijdt blijven toenemen. Een gemeenschappelijk kenmerk van neurodegeneratieve aandoeningen is het feit dat de klinische symptomen zich voordoen lang na het begin van neuropathologie, dat wil zeggen op een tijdstip wanneer de hersenen al onherstelbaar beschadigd zijn.

 

Nanodeeltjes worden gebruikt om fibrine strengen van rode bloedcellenstolsels aan te pakken en kunnen via MRI afgebeeld worden. Geneesmiddelen kunnen op het oppervlak van de deeltjes worden aangebracht zodat deze alleen op de gewenste plek worden afgegeven.

Biosensoren en moleculaire beeldvorming, evenals functionele neuro-imaging van de hersenen worden tegenwoordig gezien als de meest veelbelovende benaderingen voor de vroegtijdige opsporing van neuropathologische tekenen, en zouden daarom de basis voor nieuwe causale en preventieve behandelingsstrategieën kunnen worden.

Infectie en auto-Immuniteit

Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door micro-organismen (bijvoorbeeld bacteriën, virussen, parasieten of gisten). In de loop der jaren heeft men fundamentele vooruitgang geboekt in microbiologische opsporingsmethoden, anti-microbiële therapie en preventie. Ondanks deze vooruitgang zijn infectieziekten verre van uitgestorven. We worden steeds meer met oude en nieuwe ziekten geconfronteerd. Het is essentieel dat we een snelle, betrouwbare en eenvoudig uit te voeren methode vinden voor de opsporing  van deze verwekkers en hun antibiotische susceptibiliteit. Voor de tweede CTMM oproep tot projectvoorstellen (in 2008) zijn de auto-immuunziekten toegevoegd aan het onderzoeksgebied van de infectieziekten.