Info

Technologie-platformen

Moleculaire geneeskunde wordt mogelijk gemaakt door en is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van technologieën, in het bijzonder van Moleculaire Diagnostiek en Moleculaire Beeldvorming.

Biomedische IT, bio-informatica en materialenonderzoek zijn eveneens belangrijke technologieën, essentieel voor het realiseren van een persoonlijke en gerichte therapie.

Voor een groot deel worden deze technologieën in de door CTMM geselecteerde ziektegebieden toegepast, daarom noemen we ze technologieplatformen.

Voor optimale resultaten stemmen we de technologische benaderingen af op de specifieke kenmerken en uitdagingen van ieder van de ziektegebieden. De technologieplatforms worden hierna toegelicht.

Moleculaire diagnostiek

Philips magnetic biosensor

De Philips magnetische biosensor is ontwikkeld in samenwerking met academische partners en Future Diagnostics

Moleculaire biologie en medische wetenschappen beginnen het punt te naderen dat de menselijke gezondheid en ziekte kunnen worden herleid tot op moleculair niveau. Biosensoren die specifieke moleculaire markers in kleine hoeveelheden lichaamsvloeistoffen of lichaamsweefsel opsporen hebben het potentieel om een revolutie in de medische zorg en, meer specifiek, medische diagnostiek te ontketenen.

 

Moleculaire beeldvorming

18F-deoxyglucose

18F-deoxyglucose contrastmiddelen markeren metastasen van een lymfoom in een PET-scan.

Moleculaire beeldvorming visualiseert biologische processen in levende organismen op cellulair niveau, en biedt nieuwe kansen voor de gezondheidszorg met betrekking tot vroege diagnose van ziekten, therapieplanning, monitoring en follow-up. Moleculaire beeldvorming ontleent zijn kracht aan meer gevoelige beeldvormende systemen, significante vooruitgang in de verwerking en weergave van gegevens (kwantitatief, "4D" beeldvorming, dat  nauwkeurige meting van functies binnen een bepaalde tijd mogelijk maakt), en de komst van gerichte dragers die, eenmaal toegediend aan de patiënt, zich nestelen in relevante moleculen om deze zichtbaar te maken voor nadere behandeling.

 

Stratificatie van patiënten

CTMM gebruikt kwantitatieve en kwalitatieve informatie, verkregen vanuit Moleculaire Diagnostiek en Moleculaire Beeldvorming, om therapeutische behandelingen binnen de zogenoemde ‘evidence-based' therapieën te verbeteren.

Biologische markers ofwel biomarkers nemen een belangrijke plaats in bij ‘evidence-based’ therapieën. Biomarkers worden ingezet voor:

  • een eerdere en betere diagnose van menselijke aandoeningen,
  • voor het geven van een individuele prognose van stadium en progressie van een gediagnosticeerde ziekte, en
  • voor het voorspellen en monitoren van de effectiviteit van een toegepaste therapie.

Bij de ontwikkeling van geneesmiddelen richt men zich vooral op de voorspelling van bijwerkingen, toxische effecten en klinische werkzaamheid van nieuwe chemische stoffen in het lichaam.

Moleculaire Diagnostiek en Moleculaire Beeldvorming zijn erop gericht om aanwezigheid en soms ook hoeveelheid van belangrijke biomarkers te detecteren.

 

Door beeldvorming begeleide en geactiveerde therapieën

Polymer capsules

Polymeercapsules die ingezet worden als ultrasound contrastmiddel kunnen ook medicijnen afgeven als ze in aanraking komen met een ultrageluidsgolf.

Als ultrasound contrastmiddel worden polymeercapsules ingezet (beeldvorming). Er is nog een tweede toepassing voor deze capsules: ze kunnen worden gevuld met medicijnen. Zodra deze polymeercapsules in aanraking komen met een ultrageluidsgolf gaan ze open en komt de inhoud vrij. Zo geven ze de medicijnen af aan de omgeving, bijvoorbeeld aan een tumor (geactiveerde therapie).

Niet altijd kunnen conventionele, systemisch toegediende medicijnen worden gebruikt. Bij veel medicijnen is het gebrek aan selectiviteit een groot probleem. Het hele lichaam komt in aanraking met het medicijn en het hart en/of de hersenen van de patiënt zijn vaak de beperkende factor. Langdurige toediening van effectieve concentraties is vaak onmogelijk vanwege systemische toxiciteit die bepalend is wat maximaal toegediend mag worden. Dat beperkt het therapeutische effect van conventionele medicijnen.

De door beeldvorming begeleide en geactiveerde therapieën bieden hier een oplossing voor omdat de medicijnafgifte heel lokaal plaatsvindt.