Info
Hart- en vaatziekten

ENGINE

Valorisatieproject ENGINE - Ontwikkeling van een nieuwe generatie multiplex miRNA assay voor hartfalen (Gelieerd aan CTMM TRIUMPH project)

ENGINE (dEveloping a Next Generation mIRNA diagNostic tEst)

Hartfalen is een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Het is daarom cruciaal dat patienten met hartfalen vroegtijdig worden gediagnosticeerd zodat ze in een vroeg stadium van de ziekte behandeld kunnen worden. Op dit moment vindt de diagnose van hartfalen vooral plaats door het meten van eiwit biomarkers zoals BNP, NTproBNP, Galectin-2 en ST-2. Deze eiwitten zijn aanwezig in het bloed en de hoeveelheid is een maat voor de conditie van het hart. Het meten van deze eiwit markers is tijdrovend en duur. Met name omdat per test slechts één eiwit bepaald kan worden. Wil een arts een compleet beeld krijgen van de cardiovasculaire conditie van de patient die met acute hartklachten op de eerste hulp komt, dan zullen er verschillende eiwit bepalingen gedaan moeten worden.

ACS Biomarker B.V. heeft enkele microRNAs (miRNAs) gevonden die gebruikt kunnen worden voor de diagnose en prognose van patiënten met hartfalen. De huidige selectie miRNAs behaalt een soortgelijke nauwkeurigheid als de huidige eiwit testen. Een groot voordeel van het gebruik van miRNAs is dat met de huidige technologie het mogelijk is om meerdere miRNAs in één keer te meten, dit brengt niet alleen een besparing in kosten met zich mee, maar resulteert ook in een sneller en completer cardiovasculair risicoprofiel.

Voordat een miRNA hartfalen test beschikbaar is voor arts en patiënt zijn er verschillende grote stappen te nemen. In dit project zullen we ons vooral richten op het ontwikkelen van de test. Dit betekent concreet dat we de de miRNAs en de techniek (het EvalutionÔ platform van Biocartis) samen gaan brengen in een zogenaamde ‘proof-of-concept test’. Deze test zal in vervolg projecten verder ontwikkeld moeten gaan worden.

Daarnaast zal de Rijksuniversiteit Groningen binnen dit project onderzoek doen naar de klinische en economische impact die deze test zal hebben. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam zal studies uitvoeren naar de biologische rol van de verschillende miRNAs.

De Nederlandse Hartstichting (NHS) zal een overkoepelende rol hebben binnen het project. Een raad van eindgebruikers, samengesteld door de NHS, zal het ontwikkelingsproces van dichtbij volgen en advies geven.

Samengevat zal dit project resulteren in de eerste miRNA proof-of-concept test voor hartfalen die gebruikt kan worden voor zowel diagnose als prognose van patiënten met hartfalen.

Valorisatieproject ENGINE bouwt voort op het CTMM TRIUMPH project.

Partners

Gezondheidsfondsen