Info
Hart- en vaatziekten

MICRO-BAT 2014

Een microscoop-onafhankelijke testmethode voor trombusvorming ter bepaling van het risico op bloeding of trombose.

Sterke bloeding kan een levensbedreigende aandoening zijn, die veroorzaakt wordt door erfelijk of verworven (bijvoorbeeld door medicatie) functieverlies van de bloedplaatjes, von Willebrand factor of het stollingssysteem. Het MUMC+ en Synapse BV zullen hun expertise combineren bij de verdere ontwikkeling van een flow-chip voor het meten van deze processen. De bedoeling is om een compact en gemakkelijk te gebruiken testsysteem te maken voor het opsporen van patienten met een verhoogde kans op bloedingen als gevolg van afwijkingen in deze processen.

MICRO-Bat 2014 is één van de zeven onderzoeksparels van CTMM en bouwt voort op het INCOAG project.

Partners