Info
Hart- en vaatziekten

PREBAT

Valorisatieproject PREBAT vormt een werkpakket van het CTMM INCOAG project.

De voorspellende waarde van één druppel bloed

 

Stoornissen in de bloedstolling kunnen leiden tot een verhoogde bloedingsneiging. Deze bloedingsneiging kan aangeboren of verworven zijn, bijvoorbeeld door medicatiegebruik of ziektes. Bij operaties of (ernstige) ongevallen kan een verhoogde bloedingsneiging leiden tot excessief levensbedreigend bloedverlies.

Tot op heden is het een uitdaging voor de arts om alle patiënten met een verhoogd bloedingsrisico te identificeren doordat er geen laboratoriumtest is die dit snel en accuraat kan bepalen. Er bestaat reeds langere tijd een laboratoriumtest waarbij de trombine-vorming wordt gemeten. Trombine is een van de laatste schakels in de bloedstolling. Hiermee kan een betrouwbaar beeld gevormd worden van het functioneren van de bloedstolling als geheel. Deze test is echter arbeidsintensief en de uitslagen laten te lang op zich wachten om een rol te kunnen spelen in de zorg voor de acuut zieke patiënt. In dit onderzoek willen we een nieuwe test verder valideren.

Deze nieuwe test bestaat uit een klein meetapparaat dat direct naast de patiënt gebruikt kan worden, een zogenaamde “point-of-care” (POC) test. Er is slechts 1 druppel bloed nodig om de bloedstolling te beoordelen. Hiermee kan de bloedingsneiging en het bloedingsrisico van de patiënt goed worden ingeschat op dat moment.

We gaan onderzoeken of het nieuwe apparaat geschikt is om vooraf een indicatie te geven of een patiënt gaat bloeden tijdens de operatie. Verder zal ook worden onderzocht of het apparaat geschikt is om tijdens een operatie de bloedstolling te “monitoren” waardoor een chirurg beter inzicht krijgt en daarop procedures kan baseren.

De verwachting is dat bij een verhoogde bloedingsneiging de anesthesiologen / chirurgen eerder kunnen ingrijpen met medicatie of bloedtransfusies tijdens de operatie en op die manier ernstige complicaties kunnen voorkomen.

 

Naar het INCOAG project, waar PREBAT uit voortkomt en onderdeel van is.

Partners

Gezondheidsfondsen