Info
Hart- en vaatziekten

Tailor-CRT

Valorisatieproject Tailor-CRT bouwt sinds 2013 voort op de resultaten van een werkpakket van het CTMM COHFAR project. Tailor-CRT is een werkpakket van COHFAR.

Maatwerk voor resynchronisatie therapie bij hartfalen

 

Hartfalen (HF) is een ziekte die steeds vaker voorkomt, onder andere door de vergrijzing. In 25% van de HF patiënten wordt de elektrische impuls, die aanzet tot de samentrekking van de hartspier, abnormaal voortgeleid. Dit veroorzaakt een ongecoördineerde hartactie en daarmee een slechte pompfunctie.

Voor deze patiënten biedt Cardiale Resynchronisatie Therapie (CRT) uitkomst. Deze pacemaker therapie verbetert de impulsgeleiding en de samentrekking van de hartkamers door (bijna) gelijktijdige elektrische stimulatie van de rechter (RK) en linker hartkamer (LK). Elk jaar worden er meer dan 2000 CRT pacemakers geïmplanteerd in Nederland. Echter, het blijkt dat 30-50% van deze patiënten niet veel baat heeft bij de therapie.

Onderzoek heeft aangetoond dat het effect van CRT belangrijk kan worden verbeterd door therapie “op maat” te leveren: per patiënt zoeken naar de beste plaats waar de LK electrode wordt geplaatst en naar de beste “timing” van stimulatie van RK en LK. Momenteel is dat “maatwerk” te complex en duur voor de standaard klinische praktijk.

Eerder onderzoek binnen het COHFAR-CTMM project toonde aan dat het vectorcardiogram (VCG, een 3-dimensionale weergave van het ECG) een uitstekend beeld geeft van de kwaliteit van de resynchronisatie.

In dit valorisatieproject Tailor-CRT zullen we het VCG op twee manieren gebruiken:

1) combineren met een systeem dat de beweging van het hart meet uit röntgen-films. Een strategie zal ontwikkeld worden om deze combinatie te gebruiken voor makkelijke en nauwkeurige manier om de beste plaats voor LK stimuleren te vinden.

2) afleiden van een VCG-achtig signaal van de pacemaker electroden, dat gebruikt wordt als continu input-signaal voor automatische aanpassing van de timing van RK en LK stimulatie. In dit project worden nieuwe pacemaker electroden ontwikkeld voor optimale VCG meting en software die de timing van stimulatie automatisch aanpast aan veranderende omstandigheden.

Door deze ontwikkelingen kan op een makkelijkere en betere manier maatwerk in CRT geleverd worden en schatten we dat, vergeleken met de huidige toepassing, het effect van CRT met ongeveer 30% zal toenemen, inclusief vermindering van ziekenhuis opname voor HF. Dat laatste zal ook de kosten voor de gezondheidszorg doen afnemen.

 

Valorisatieproject Tailor-CRT bouwt voort op de resultaten van een werkpakket van het CTMM COHFAR project. Tailor-CRT is een werkpakket van COHFAR.

Partners

Gezondheidsfondsen