Info
Kanker

Cancer Vaccine Tracking

Een therapeutisch vaccin tegen tumor-antigenen is een veelbelovende methode om kanker te bestrijden.

Antigenen zijn kleine ‘antennes’ op een kankercel. Het afweersysteem van het lichaam kan deze antigenen herkennen. Het afweersysteem kan vervolgens gestimuleerd worden om de kankercellen te vernietigen. Testen bij patiënten met kanker die is veroorzaakt door het humaan papillomavirus (kortweg HPV, de veroorzaker van baarmoederhalskanker) zijn al succesvol gebleken.

Als vervolg hierop wordt nu geprobeerd om de werking van de vaccins te versterken, waardoor het mogelijk wordt om zeer agressieve tumoren uit te roeien. Dierstudies op dit vlak tonen aan dat de reactie van het immuunsysteem tegen kankercellen inderdaad nog verder kan worden verbeterd.

Binnen het Cancer Vaccine Tracking project worden bestanddeeltjes van het vaccin ‘gelabeld’ met nabij-infrarode (NIR) kleurstoffen, die vervolgens met speciale camerasystemen worden gevolgd in het lichaam. Zo moet duidelijk worden hoe het vaccin zich in het lichaam gedraagt en hoe de optimale stimulering van het immuunsysteem bereikt kan worden.

Voor meer informatie: download de Engelstalige Cancer Vaccine Tracking projectinformatie (pdf).

Partners