Info
Kanker

CHOICE

CHOICE werkt aan voorspelling van response op borstkankertherapie

Borstkanker is een zeer heterogene ziekte die wordt gekenmerkt door een sterk variërende respons op chemotherapie. Het is momenteel niet bekend welke vormen van borstkanker wel of niet zullen reageren op chemotherapie. Methoden om in een vroeg stadium te differentiëren zouden artsen de unieke mogelijkheid bieden om over te schakelen naar een ander type chemotherapie als een onvoldoende respons kan worden verwacht. Zo kan mogelijk ineffectieve therapie worden gestopt en krijgt de patiënt een tweede kans.

Het CTMM project Breast Care was gericht op het vinden van vroege endogene markers van de tumor respons op neoadjuvante chemotherapie met behulp van MRI en PET / CT. In dit project zullen we een prototype van een beeldvormingswerkstation aanpassen en integreren in de kliniek om respons nauwlettend te volgen. Daarnaast zetten we dit prototype in bij het prospectief testen van computermodellen voor respons monitoring.

CHOICE bouwt voort op het Breast CARE project.

Partners