Info
Kanker

Nano Ca IX

Valorisatieproject Nano Ca IX is een aanvullend werkpakket van het CTMM MAMMOTH project. Nano Ca IX bouwt voort op de resultaten van een bestaand werkpakket.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in Europa. Niet-invasieve visualisering van de tumor is cruciaal voor het verbeteren van de behandeling. De exacte visualisatie van de tumor zal bijdragen aan de classificatie van de tumor en de karakterisering van het type tumor, waardoor de overlevingskansen en de kans op orgaansparende operaties worden verhoogd, met betere cosmetische resultaten als gevolg. Huidige moleculaire beeldvormingstechnieken als PET en SPECT gebruiken radioactieve tracers. Optische beeldvorming is een nieuwe veelbelovende techniek die patiëntvriendelijk en snel is zonder het gebruik van radioactiviteit.

Essentieel bij deze techniek is de dat de tracer die gebruikt wordt specifiek aan tumorcellen bindt. Een dergelijke tracer bestaat uit een fluorescent gedeelte en een gedeelte dat specifiek bindt  aan de tumor, meestal een antilichaam. In het huidige project wordt een speciaal soort antilichaam fragment gebruikt. Het bindende domein van deze antilichamen, de VHH, wordt gebruikt als het targeting molecuul en is 10x kleiner dan een normaal antilichaam zonder verlies van  bindingscapaciteit. Dit resulteert in 20x snellere ophoping van de tracer in de tumor en betere detectiegraad.

Moleculaire beeldvorming van tumoren is gebaseerd op de herkenning van essentiële veranderingen van de tumorcel. Een van deze veranderingen komt door het gebrek aan zuurstof in de tumor (hypoxie) en resulteert in expressie van Carbonic Anhydrase IX (CA-IX). Binnen het CTMM-MAMMOTH project hebben we een VHH ontwikkeld dat met hoge affiniteit bindt aan CA-IX. Preklinische data laten zien dat dit anti-CA-IX VHH zeer goed bruikbaar is voor de optische imaging van borsttumoren. In NanoCA-IX willen we deze nieuwe tracer voor het eerst in de mens testen. De tracer zal daarvoor geproduceerd worden volgens GMP richtlijnen en daarna worden toxiciteitstudies uitgevoerd. Voor de klinische studie worden optische beeldvorming systemen gebruikt voor detectie van de primaire tumor in borstkankerpatiënten voor en tijdens de operatie om zo orgaansparend en optimaal  te kunnen opereren.

Uiteindelijk is de verwachting dat optische moleculaire beeldvorming van borstkanker zal leiden tot grote verbeteringen in borstkankerbehandeling.

Naar het MAMMOTH project, waar Nano Ca IX uit voortkomt en onderdeel van is.

Partners

Gezondheidsfondsen