Info

Hart- en vaatziekten

Hoe de kans hierop te verkleinen

Er zijn vele vormen van cardiovasculaire ziektes. Hartfalen, Diabetes Mellitus 2 dat het hart en bloedvaten beïnvloedt. Beroertes en infarcten: hoe kunnen we het individuele risico hierop voorspellen?

Helaas komen hart- en vaatziekten steeds meer voor. Bekijk onderstaande video over hartfalen in Nederland.De film is een co-productie van de Nederlandse Hartstichting, BMM en CTMM.

In deze film vertelt ICD-drager Patrick over zijn leven en de last die hij ondervindt omdat hij lijdt aan hartfalen. Vervolgens vertelt onderzoeker Peter Oosterhoff over het COHFAR project, waarin onder meer geprobeerd wordt patiëntvriendelijkere ICD's te ontwikkelen. Daarna komt hoofdonderzoekster Marie-José Goumans aan het woord. Zij werkt in het onderzoek SMARTCARE en kweekt hartstamcellen. Haar doel is om beschadigd hartweefsel te repareren zodat het hart op eigen kracht weer betrouwbaar zijn werk kan doen.

Naar verwachting duurt het nog enkele jaren voordat duidelijk is of resultaten in de ziekenhuispraktijk kunnen worden toegepast.

COHFAR is een van de onderzoeksprojecten van CTMM.
SMARTCARE is een onderzoeksproject van BMM.
Voor meer informatie over hartfalen: www.hartstichting.nl en Stichting ICD dragers.


Er zijn vele vormen van cardiovasculaire ziektes. Binnen het Thema Cardiovasculair richt CTMM zich onder meer op de volgende ziektegebieden:

Instabiliteit van de atherosclerotische plaque, de belangrijkste oorzaak van de symptomen van cardiovasculaire ziekte
Hartfalen ,
de belangrijkste chronische complicatie van myocardinfarct en vaatziekten
Diabetes Mellitus
, nog steeds de belangrijkste (pre) ziekelijke fase die voorafgaat aan hart- en vaatziekten.

Instabiliteit van de atherosclerotische plaque

Vetachtige stoffen uit het bloed die zich als een gelige brij (ook wel 'plaques') genoemd kunnen zich afzetten tegen de binnenzijde van de slagaders en bemoeilijken hierdoor de bloeddoorstroming. Een plaque wordt zelden zo groot dat hij een slagader helemaal afsluit. Een groter gevaar is dat er een scheurtje ontstaat in het bloedvat waar de plaque zich bevindt waardoor de inhoud van de plaque in aanraking komt met het bloed. Dan stolt het bloed en ontstaat er een bloedstolsel bij de plaque. Het bloedstolsel kan in korte tijd de slagader geheel of gedeeltelijk afsluiten, waardoor het weefsel stroomafwaarts minder of geen zuurstofrijk bloed meer krijgt. Op den duur hoopt zich calcium in de plaque op. Hierdoor wordt de plaque harder en bestaat het risico op afbrokkelen. Een afgebroken stukje van het stolsel kan de slagader waar deze nauwer is afsluiten.

Het CTMM PARISk project richt zich erop hoe het risico van een scheuring van een individuele 'plaque' voorspeld kan worden. Het Circulating Cells onderzoekt 'circulerende cellen' (bv. witte bloedcellen en bloedplaatjes) ​​om te zien of ze biomarkers dragen voor een verhoogd risico op het ontwikkelen van instabiele plaques.

Hartfalen

De twee belangrijkste oorzaken van hartfalen zijn enerzijds overbelasting van de linker hartkamer als resultaat van verslechterend hartweefsel en anderzijds ontsteking van de linker hartkamer. Het CTMM TRIUMPH project heeft tot doel biomarkers (zowel op basis van bloed en weefsel) te identificeren dat kan worden gebruikt om het niveau en de aard van de linker hartkameroverbelasting, evenals de mate en aard van de linker hartkamerontsteking te identificeren en te beoordelen. Vanuit TRIUMPH is in 2013 het ENGINE valorisatieproject opgericht.

Het EMINENCE project beoogt om meerdere diagnostische technologieën te ontwikkelen voor vroegtijdige detectie van neovascularisatie. Daarnaast beoogt het INCOAG project een nieuwe reeks testen te ontwikkelen om het risico op trombose in te schatten. Binnen INCOAG is in 2013 het PREBAT valorisatieproject opgericht.

CTMM's COHFAR richt zich op het te verwachten succes van de apparaten Cardiale Resynchronisatie Therapie (CRT - een soort pacemaker voor beide hartkamers) en implanteerbare Cardioverter Defibrillatoren (ICD's - apparaten die hartritmestoornissen kunnen opsporen en stoppen door het toepassen van een gesynchroniseerde elektrische impuls aan de hartspier). Binnen COHFAR is in 2013 het Tailor-CRT valorisatieproject opgericht.

Diabetes Mellitus

Diabetes is een chronische stofwisselingsstoornis, waarbij de hoeveelheid glucose in het bloed is verhoogd. Diabetes is een soms onderschatte aandoening, die ernstige gevolgen kan hebben. Tegelijkertijd kunnen mensen met diabetes zelf invloed op hun aandoening hebben, om die gevaarlijke gevolgen te voorkomen of uit te stellen. Het CTMM PREDICCt project heeft als onderwerp vroegtijdige diagnose en behandeling van diabetes type 2.

Op de website van het VUmc kunt u veel informatie over diabetes en de behandeling hiervan vinden: http://www.vumc.nl/afdelingen/diabetescentrum/InfoDM/WatIsDM/

CTMM Onderzoek

CTMM wil ziekten eerder opsporen. Binnen het CTMM samenwerkingsverband werken onderzoekers en artsen van universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven aan:

Speuren naar gevaarlijke slagaderverkalking (Circulating Cells project)
Behandeling hartritmestoornis op maat (COHFAR project) en Tailor-CRT valorisatieproject)
Groei van nieuwe bloedvaten meten (EMINENCE project)
Trombose - Bloedpropjes opsporen met vingerprik (INCOAG project en PREBAT valorisatieproject)
Risico's slagaderverkalking beter in beeld (PARISk project)
Suikerziekte en complicaties daarvan eerder opsporen (PREDICCt project)
Hartfalen - Overbelasting en ontsteking hart eerder opsporen (TRIUMPH project en ENGINE valorisatieproject)
Hart op hol, geen paniek

In Maastricht en in Groningen wordt een vernieuwde methode toegepast bij de bestrijding van boezemfibrilleren: de hybride ablatie. Om beter uit te zoeken welke risico's diverse behandelingen met zich meebrengen, zijn de twee ziekenhuizen bedeeld met een beurs van vijf miljoen euro van de Nederlandse Hartstichting.

Het Dagblad van het Noorden publiceerde op 18 april 2015 een artikel over hybride ablatie. Het artikel kwam tot stand in samenwerking met de Medische publieksacademie en het UMC Groningen.

Hart op hol, geen paniek PDF deel 1

Hart op hol, geen paniek PDF deel 2

18 mei 2015

chronische nierschade

Chronische nierschade is wereldwijd een groot gezondheidsprobleem. Het vergroot onder meer het risico op hart- en vaatziekten.
Naar schatting zijn er 500.000 Nederlanders bij wie de nierschade niet is opgespoord of geregistreerd. Zij lopen onnodig extra risico. De knelpunten zijn nu in kaart gebracht.

Een cruciale succesfactor naar optimale zorg voor chronische nierschade is de samenwerking  en informatie-uitwisseling tussen patiënt – huisarts – specialist – apotheker – praktijkverpleegkundige - praktijkondersteuner.

Lees meer op de site van de Nierstichting

21-01-2014

Fruitvliegjes

Behandelingen van boezemfibrilleren zijn nog vaak onsuccesvol. Klinisch farmacologe in het UMCG Bianca Brundel (43) ontwikkelde met behulp van fruitvliegjes nieuwe medicijnen die het hart beschermen tegen schade van de hartritmestoornis. Met de Dekkersbeurs van 550.000 euro die ze van de Hartstichting kreeg, wil ze nu kijken of schade daarmee ook te herstellen is. “Dat zou een echte doorbraak zijn”.

Volledige artikel (PDF)

Meer informatie: KennisInZicht, UMCG

25 maart 2014

Leefstijltest

Gezond oud worden?

Voor een deel bepaalt u dat zelf. Zet vandaag een grote stap naar een gezondere toekomst en doe de Leefstijltest.

Deze test is mede ontwikkeld door de gezondheidsfondsen Hartstichting, Diabetes Fonds en Nierstichting die actief zijn binnen het Samenwerkingsverband PreventieConsult CMR.

25 juni 2014