Info

Infectie en Autoimmuniteit

Reuma, bloedvergiftiging, influenza

Infectieziekten zijn verre van uitgestorven. We worden met steeds meer oude en nieuwe ziekten geconfronteerd. Ons afweersysteem kan grofweg op twee manieren falen: het ruimt of te weinig of te veel op.

Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door micro-organismen (bijvoorbeeld bacteriën, virussen, parasieten of gisten). In de loop der jaren heeft men fundamentele vooruitgang geboekt in microbiologische opsporingsmethoden, anti-microbiële therapie en preventie.

Ondanks deze vooruitgang zijn infectieziekten verre van uitgestorven. We worden met steeds meer oude en nieuwe ziekten geconfronteerd. Het is essentieel dat we een snelle, betrouwbare en eenvoudig uit te voeren methode vinden voor de opsporing  van deze verwekkers en hun antibiotische susceptibiliteit.

Binnen het onderzoeksgebied van de infectieziekten richt het CTMM zich voornamelijk op de ziekten BloedvergiftigingReumatoïde Artritis (RA) en, Influenza (de griep). De consequenties van deze ziekten worden vaak onderschat.

Reuma (Reumatoïde Artritis - RA)

Van de 2,3 miljoen mensen die leven met reuma (inclusief artrose), heeft 1,1 miljoen zodanig ernstige klachten dat zij gebruik maken van fysiotherapie (TNO, 2010). Het Reumafonds startte in januari 2012 het Meldpunt Fysiotherapie, om te onderzoeken wat de persoonlijke gevolgen zijn van de bezuinigingsmaatregel om fysiotherapie uit het basispakket van de ziektekostenverzekering te halen. Het blijkt dat mensen die hierdoor minder of geen fysiotherapie volgen meer pijn hebben, meer medicijnen gebruiken en vaker afhankelijk zijn van hulp uit hun omgeving (bron: Reumafonds).

Onderzoeker Rosalie van der Vaart van de Universiteit Twente ontwikkelde, in samenwerking met het Reumacentrum Twente, een website waarop patiënten kunnen zien hoe het met hun reuma gaat en waar zij vragenlijsten kunnen invullen over hun kwaliteit van leven.

Het digitaal reumaportaal blijkt een goede toevoeging aan de zorg voor mensen met reuma. Zo'n 44% van de gebruikers heeft het gevoel meer grip te hebben op de ziekte. Gebruikers van het portaal zijn meer betrokken bij de zorg en hebben meer kennis over hun reuma doordat zij zelf gegevens te kunnen inzien en aanvullen.

Klik hier voor meer informatie over het Reumafonds en het Reumaportaal

Het CTMM TRACER project streeft ernaar tools te ontwikkelen voor een zeer gepersonaliseerde diagnose, prognose en behandeling van reuma.

Bloedvergiftiging

Bloedvergiftiging (‘sepsis’) is een ernstige ontstekingsreactie van het hele lichaam als reactie op een infectie die wordt veroorzaakt door bacteriën of hun producten (toxinen). Belangrijke gevolgen van die ontstekingsreactie zijn onder meer bloeddruk, koorts, snelle hartslag, samen  aangeduid als warme shock.  Centraal staat ook een vermindering van de doorbloeding van de organen waardoor de toevoer en opname van zuurstof in het gedrang komt. De organen kunnen daardoor beschadigd worden. Soms is de beschadiging van tijdelijke aard, vooral als er tijdig wordt ingegrepen en de toevoer van zuurstof snel wordt hersteld. De orgaanbeschadiging kan ook definitief worden en dat kan dan uiteindelijk leiden tot de dood.

Het MARS-project heeft tot doel instrumenten te ontwikkelen die snelle en nauwkeurige informatie kunnen verschaffen over een  individuele patiënt die aan bloedvergiftiging lijdt, inclusief welke micro-organisme verantwoordelijk is voor de infectie, de ernst en het stadium van de immuniteitsrespons.

Influenza (griep)

Vaccins zijn van essentieel belang voor de bescherming tegen seizoensgebonden en pandemische influenza. Het AMPVACS project is erop gericht om een nieuwe vaccinvorm te introduceren die die bredere immuniteit mogelijk maakt. Daarbij moeten afweercellen, T-cellen, zorgen voor een beschermende reactie tegen Influenza A.

CTMM Onderzoek

Onderzoekers en artsen, afkomstig uit universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven, doen binnen het CTMM samenwerkingsverband onderzoek naar:

Griep - Bredere immuniteit door nieuwe vaccinvorm (AmpVacs project)
Bloedvergiftiging - Snelle en gepersonaliseerde informatie over infectie, ernst en stadium immuniteitsrespons (MARS project
Reumatoide Artritis - Sterk gepersonaliseerde diagnose, prognose en behandelingsselectie (TRACER project)
Uw medewerking?

Het beginstadium van reuma is mogelijk al op een MRI-scan zichtbaar, nog voordat er gezwollen gewrichten zijn. De afdeling Reumatologie van het LUMC onderzoekt of met MRI al bij de eerste klachten te voorspellen is of iemand reuma krijgt.

Om dat te kunnen doen is het belangrijk om te weten hoe gezonde gewrichten van de handen en voeten er op verschillende leeftijden er uitzien. Zo kan beter beoordeeld worden of iets normaal of afwijkend is. Daarom zoekt het LUMC mensen zonder gewrichtsklachten, tussen 30-100 jaar, die willen meewerken aan onderzoek of MRI kan helpen bij het bepalen of iemand reuma gaat krijgen.

Lees meer op de site van het LUMC.

30 april 2014

Centre of Excellence

De afdelingen Reumatologie van de Sint Maartenskliniek  en het Radboudumc hebben het predicaat ‘Centre of Excellence in Rheumatology’ ontvangen. Deze bijzondere onderscheiding wordt toegekend door de EULAR (European League Against Rheumatism).  Het predicaat wordt voor de duur van vijf jaar verleend op grond van het aantal en de kwaliteit van de wetenschappelijke publicaties in de vijf voorafgaande jaren. In Europa hebben slechts 22 afdelingen Reumatologie dit predicaat ontvangen.

Bron: MedicalFacts

7 mei 2014