Info

Kanker

Iedere patiënt een persoonlijke aanpak

Vroege diagnose, meteen de juiste behandeling kiezen en het effect daarvan versterken - dat is in essentie de CTMM aanpak van kanker. Er is méér mogelijk naast bestraling en chemo.

Zie onderstaande video van maart 2010 met een uitleg over de ontwikkeling en behandeling van kanker in Nederland.

De projecten die in de film genoemd worden zijn MUSIS (tijdens operatie controleren of tumorweefsel volledig is verwijderd) en VOLTA (opereren zonder snijden). We zijn nu, november 2014, ruim vier jaar verder. Voor ieder van deze twee projecten is onlangs een film gemaakt, met een toelichting op wat uit het translationele onderzoek is voortgekomen. (klik op naam van het project)

Het CTMM zet zich in om nieuwe inzichten uit het kankeronderzoek snel om te zetten in technieken waarmee artsen kanker

  • vroeger en/of specifieker kunnen diagnosticeren
  • beter kunnen voorspellen welke behandeling succesvol zal zijn in een individuele patiënt
  • bestaande behandelingen doelgerichter kunnen toepassen.

Voorspellende tests

Een hoofdlijn in het CTMM is de zoektocht naar nieuwe biomerkers: genen of eiwitten die iets zeggen over bijvoorbeeld het specifieke subtype van de kanker, het risico op uitzaaiingen of de kans op resistentie tegen een bepaalde chemokuur. Deze biomerkers worden vervolgens ingezet om nieuwe diagnostische tests te ontwikkelen of voorspellende tests waarmee een arts de keuze voor een bepaalde behandeling heel gericht kan afstemmen op een individuele patiënt - personalized medicine.

Zichtbare tumoren

De andere pijler waarop het CTMM kankeronderzoek rust is de ontwikkeling van moleculen die je kunt gebruiken om processen in het lichaam zichtbaar te maken. In vaktermen heten dit imaging probes. Door imaging probes te gebruiken die heel specifiek binden aan tumorweefsel kan bijvoorbeeld bestraling veel doelgerichter worden ingezet of kan tijdens een operatie meteen worden gecontroleerd of al het tumorweefsel is verwijderd.

 

Vind een kankeronderzoek
Bent u op zoek naar informatie over wetenschappelijk onderzoek bij kanker?  
Op onderstaande website vindt u patiënteninformatie over het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en een actueel overzicht van de wetenschappelijke onderzoeken (trials) op het gebied van kanker in de Nederlandse ziekenhuizen.

Experimentele behandeling

Op de website http://kankeronderzoek.info/ vindt u informatie over onderzoek naar klinische trials. In het ziekenhuis spreekt men ook wel over 'medisch wetenschappelijk onderzoek', 'klinisch vergelijkend onderzoek', 'experimentele behandeling', 'studie' of het Engelse woord 'trial'. Met al deze termen bedoelt men een mogelijk nieuwe behandeling waarvan men de werking en resultaten bij patiënten nog onderzoekt.

Artsen en onderzoekers proberen de behandelingen van kanker te verbeteren. Een verbeterde behandeling vernietigt meer kankercellen en/of heeft minder bijwerkingen of andere nadelige gevolgen. Daardoor stijgen de overlevingskansen (verder) of verbetert de kwaliteit van leven.

Alleen wetenschappelijk onderzoek bij patiënten kan aantonen of een nieuwe behandeling daadwerkelijk een verbetering is in vergelijking met de standaardbehandeling. Pas wanneer de werkzaamheid en veiligheid door zo'n onderzoek zijn aangetoond, kan de nieuwe behandeling officieel erkend worden als standaardbehandeling.

De website http://kankeronderzoek.info/ is een gezamenlijke initiatief vanuit KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten (NFK) en Integraal Kankercentrum Nederland en Zuid (IKNL en IKZ).

DNA in richtlijn

De standaard behandelrichtlijn voor mensen met uitgezaaide darmkanker is uitgebreid met een DNA test. Dit onderzoek kan aangevraagd worden door de arts als de kanker is uitgezaaid. De uitslag helpt artsen en patiënten om de juiste behandeling te kiezen met als doel de levensverwachting te verbeteren.

Darmkanker Nederland komt volgende week met een nieuwe informatiebrochure over de RAS test voor mensen met uitgezaaide darmkanker.

www.darmkankernederland.nl

21 november 2014

Darmkanker

Sinds 16 april 2014 is de nieuwe evidence based richtlijn voor het beleid bij het colorectaal carcinoom en colorectale levermetastasen (uitzaaiingen in de lever) beschikbaar.

De richtlijn beschrijft wat in het algemeen de beste zorg is voor patiënten met een primair of gemetastaseerd colorectaal carcinoom en doet aanbevelingen voor de screening, diagnostiek, behandeling en nazorg. De richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met deze aandoeningen.

De landelijke richtlijn is multidisciplinair en evidence based opgesteld onder voorzitterschap van mw. prof. dr. C.A.M. Marijnen, radiotherapeut-oncoloog in het LUMC. De autoriserende wetenschappelijke verenigingen zijn eigenaar van de richtlijn.

De richtlijn geldt voor de komende vijf jaar.

De richtlijn is te vinden op http://www.oncoline.nl/colorectaalcarcinoom.

(bron: e-nieuws Darmkanker nr 52)

7 mei 2014

Darmkanker

Darmkanker kan soms al enkele jaren onopgemerkt aanwezig zijn in de darm. Darmkanker groeit traag en dat is eigenlijk een gunstige eigenschap vanuit het standpunt van preventief onderzoek. Door darmkanker zo vroeg mogelijk op te sporen kunnen veel levens gered worden. Vandaar het belang van het bevolkingsonderzoek darmkanker, dat test op spoortjes bloed die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Een eenvoudige test die heel wat leed kan voorkomen.

Met dank aan www.stopdarmkanker.be

Zie ook het CTMM project CRCbioscreen, waarbij niet alleen naar spoortjes bloed maar ook naar bepaalde eiwitten wordt gespeurd.

8 april 2014

Uitzaaiingen

Het Radboudumc Prostaat MR Referentie Centrum heeft de eerste patiënt onderzocht met een speciale nanovloeistof, die zeer kleine uitzaaiingen in lymfeklieren zichtbaar maakt. Dankzij deze vloeistof zijn uitzaaiingen vanaf 2 millimeter zichtbaar. Dit is momenteel met geen enkele andere techniek mogelijk.

Voor patiënten is dit een grote stap voorwaarts in het vaststellen van de uitbreiding van hun ziekte. Het Radboudumc is vooralsnog het enige ziekenhuis in de wereld waar deze techniek wordt toegepast.

Meer informatie op de site van het Radboudumc

12 februari 2014

CTMM Onderzoek

Overzicht van de CTMM kankerprojecten:

Persoonlijke chemokuur bij longkanker (AIRFORCE project)
Specifieke diagnose van leukemie subtypen (BioChip project)
Therapie respons in borstkanker voorspellen (Breast CARE project)
Therapeutische vaccins tegen kanker (Cancer VaccineTracking project)
Vroege diagnose van darmkanker (DeCoDe project en CRCbioscreen valorisatieproject)
Chemo alleen op de juiste plek (HIFU-CHEM project)
Voorstadia van borstkanker aantonen (MAMMOTH project)
Tijdens operatie controleren of tumorweefsel volledig is verwijderd (MUSIS project)
Optische moleculaire beeldvorming van borstkanker (Nano Ca IX valorisatieproject)
Next generation sequencing voor prostaat- en dikkedarmkanker (NGS-ProToCol valorisatieproject)
Overdiagnose en overbehandeling van prostaatkanker beperken (PCMM project)
Tumoren verwijderen door lokale verhitting (VOLTA project)
Opereren zonder snijden

NOS reportage en persbericht behandeling borstkankerpatiënten met ultrageluid (CTMM VOLTA project)

Herken borstkanker

Hoe herkent u of er iets niet klopt aan uw borst? Deze afbeelding kan u hierbij helpen. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Borstkankerverschijnselen

(Via een tweet van @BRSTKNKRactie op 4 november 2013.)

Na leukemiebehandeling

Sommige patiënten met leukemie krijgen via een stamcelbehandeling een nieuw immuunsysteem waardoor ze tijdelijk geen afweer hebben. Daardoor kan een ‘slapend’ herpesvirus de kop opsteken.

Een infectie met het herpesvirus kan longontsteking veroorzaken maar ook de beruchte transplantatieziekte, waarbij het nieuwe immuunsysteem de gastheer aanvalt.

Echter niet alle patiënten krijgen hiermee te maken. In het UMCU is nu een manier gevonden om het optreden van deze gevaarlijke complicatie  te voorspellen. Daar kan de behandeling dan op afgestemd worden.

Meer informatie over voorspellen complicatie: www.umcu.nl

Meer informatie over leukemieproject van CTMM (BIOCHIP)

19 november 2014