Info

Darmkanker - Vlakke adenomen en poliepvormige adenomen

Darmkanker - Vlakke adenomen en poliepvormige adenomen
18 oktober 2013 - Dikke darmkanker, een in Westerse landen veel voorkomende en vaak dodelijke aandoening, ontstaat uit zogenaamde adenomen, ook wel darmpoliepen genoemd. Naast deze typische poliepvormige adenomen bestaan ook vlakke adenomen. Rinus Voorham heeft in zijn proefschrift onderzocht wat op moleculair niveau de verschillen zijn tussen deze twee verschillende typen darmkankervoorlopers.

Dit onderzoek werd mede gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en is van groot belang omdat de vlakke voorlopers mogelijk agressiever en tegelijkertijd moeilijker detecteerbaar zijn met de standaardtechnieken die gebruikt gaan worden in het binnenkort startende bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Voorhams onderzoek heeft aangetoond dat er inderdaad moleculaire verschillen zijn tussen poliepvormige en vlakke adenomen, onder andere op het gebied van DNA mutaties en chromosomale afwijkingen. Deze verschillen duiden erop dat de twee verschillende soorten adenomen deels een andere ontstaanswijze hebben, waarbij de vlakke adenomen meer gerelateerd lijken te zijn aan ontsteking van de darm. Dit kan nieuwe aanknopingspunten bieden bij het voorkomen en genezen van deze vlakke darmkankervoorlopers.

De belangrijkste implicatie van deze bevindingen is dat bij het opzetten van een bevolkingsonderzoek naar darmkanker rekening moet worden gehouden met het bestaan van vlakke adenomen en dat bij de ontwikkeling van nieuwe testen die gericht zijn op het detecteren van moleculaire veranderingen goed moet worden onderzocht of deze ook vlakke darmkankervoorlopers succesvol kunnen detecteren.

Rinus Voorham promoveerde op 9 oktober 2013 aan het VUmc.

 

Promotoren:
prof.dr. G.A. Meijer
prof.dr. C.J.J. Mulder
Copromotoren:
dr. B. Carvalho
prof.dr. M. van Engeland
Darmkanker nieuws

Lees het Darmkanker e-nieuws nr 52 van april 2014 van Darmkanker Nederland.
Darmkanker Nederland is onderdeel van SPKS, Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal.

1 mei 2014

CTMM DeCoDe project

Vroegtijdige opsporing en behandeling op maat, op basis van individuele tumorkenmerken, worden over het algemeen beschouwd als de beste manier om de overlevingskans van patiënten te vergroten en de economische last door colorectaal carcinoom te verminderen.

Binnen DeCoDe wordt daaraan gewerkt.

CRCbioscreen

CRCbioscreen is het CTMM project dat volgt op het CTMM DeCoDe project. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van de volgende generatie screeningstest voor dikkedarmkanker.