Info

Neurodegeneratie

Alzheimer, uitdaging van formaat

Dementie, een vorm van neurodegeneratie, neemt steeds meer toe in onze maatschappij.

Dementie betekent letterlijk 'ontgeesting, geestelijke aftakeling'. Het is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Vormen van dementie zijn onder andere de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy Body dementie. Bij dementie gaan steeds meer zenuwcellen in de hersenen of verbindingen tussen deze zenuwcellen kapot. Het geestelijk functioneren gaat steeds verder achteruit waardoor het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven steeds moeilijker wordt.

Een dementerende patiënt hoeft dus niet per se aan Alzheimer te lijden. Maar vaak is dat wel het geval. Alzheimer is een ziekte die pas na overlijden van de patiënt met zekerheid kan worden vastgesteld. Veel is nog onduidelijk en daarom tast men in het duister over wat de beste manier is om met Alzheimer om te gaan. Wellicht kan het ziekteproces zelfs vertraagd worden. Hoe sneller er kennis verworven wordt, hoe beter men met Alzheimer om kan gaan.

Bij de ziekte van Alzheimer treden de eerste verschijnselen meestal geleidelijk op. Deze verschijnselen zijn bijvoorbeeld vaak subtiele maar terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter. Bij vasculaire dementie zijn deze veranderingen vaak abrupter. Op de site van Alzheimer Nederland kunt u lezen wat de belangrijkste signalen zijn die wijzen op dementie.

Elke 15 minuten

Volgens Philip Scheltens, hoogleraar Neurologie en directeur Alzheimercentrum VUmc Amsterdam, komt er in Nederland elke 15 minuten een patiënt bij. En elke vier seconden wereldwijd.
(bron: tweet van 1 januari 2013, @PhilipAlz)

Praten over gezondheid -- Ervaringen van patiënten en mantelzorgers

www.pratenovergezondheid.nl is een website waarop mensen vertellen over hun ervaringen rond dementie.Deze ervaringen kunnen anderen op vele manieren helpen. De website geeft een uniek en herkenbaar beeld van datgene wat iemand doormaakt.

Het doel van de website is:

  • informatie geven over hoe het is om te leven met een ziekte
  • steun bieden door de (h)erkenning in de persoonlijke verhalen
  • ondersteuning bieden bij het maken van lastige beslissingen
  • familie, vrienden en directe omgeving inzicht geven in de belevingswereld van degene die ziek is
  • zorgprofessionals inzicht geven in de ervaringen van patiënten en daarmee een bijdrage leveren aan de verbetering van de communicatie tussen zorgprofessional en patiënt

Ga naar: http://www.pratenovergezondheid.nl/home

CTMM Onderzoek
Binnen het CTMM LeARN project worden nieuwe instrumenten ontwikkeld waarmee de ziekte van Alzheimer eerder en betrouwbaarder kan worden vastgesteld.
Honderd Plus

Hoe komt het dat sommige ouderen last krijgen van geheugenverlies en dementie naarmate zij ouder worden, en dat anderen nergens last van hebben? Geneticus Henne Holstege van VUmc onderzoekt het DNA van gezonde honderdplussers om erachter te komen waarom hun hersenen niet achteruit gaan.

Binnenkort lanceert het onderzoek zijn eigen website www.100plusonderzoek.nl. Hierop kunnen nieuwe deelnemers zich aanmelden voor het onderzoek.

Lees ook het artikel in de Volkskrant van 28 april 2014

MRI volgt Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In Nederland hebben nu al 250.000 mensen dementie en naar verwachting zal dit in 2040 opgelopen zijn tot een half miljoen. Het is van groot belang dat de oorzaak van de ziekte van Alzheimer ontdekt wordt. Kennis over de oorzaak maakt het mogelijk om zeer gericht therapie te ontwikkelen zodat de ziekte genezen kan worden.

Hoe verder het stadium van Alzheimer, hoe slechter de hersendoorbloeding en de samenwerking tussen hersengebieden van een patiënt.

Ziekten zoals de ziekte van Alzheimer worden gekenmerkt door krimp van de hersenen. Met behulp van een MRI-scan is het mogelijk deze hersenkrimp in beeld te brengen. MRI kan echter ook in een eerder stadium gebruikt worden, bijvoorbeeld om slecht functionerende hersencellen in kaart te brengen.

Gebruik van MRI heeft meerdere voordelen. Het vermindert zowel de belasting voor de patiënt als de kosten voor diagnostiek. Er hoeven dan namelijk geen andere aanvullende hersenscans (PET) gemaakt worden. Bovendien is MRI geschikt voor het monitoren van ziekteprogressie, bijvoorbeeld voor klinische trials.

Maja Binnewijzend heeft hier onderzoek naar gedaan en zij promoveert 21 maart 2014 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.