Info
Neurodegeneratie

LeARN

Dementie vormt een steeds zwaardere last voor landen als Nederland met een vergrijzende bevolking. Het zorgt voor hoge zorgkosten en een dalende kwaliteit van leven.

Klik op de foto hieronder voor het Engelstalige rapport over de projectuitkomsten.

LEARNvoorzijde

Het LeARN project is inmiddels afgerond en alle belangrijke informatie kunt u vinden in het Engelstalige rapport over LeARN. (Download PDF)

juni 2016

 

 

LeARN

 

Binnen het LeARN project worden nieuwe instrumenten ontwikkeld waarmee  de ziekte van Alzheimer eerder en betrouwbaarder kan worden vastgesteld.

Onderzoekers van het LeARN project werken onder meer aan nieuwe beeldvormingstechnieken (MRI en PET) om zogenoemde ouderdomsvlekken in de hersenen van Alzheimerpatiënten zichtbaar te maken. Daarnaast willen zij glutamaatmoleculen zichtbaar maken (glutamaat is de belangrijkste stimulerende neurotransmitter in de hersenen) en zoeken zij naar technologieën om biomarkers voor Alzheimer in het hersenvocht te vinden.

Virtual Proteins BV, één van de mkb partners van CTMM werkt aan deze nieuwe beeldvormingstechnieken. In onderstaande film demonstreren zij de VP Microlab. Met de patiëntinformatie die al beschikbaar is in het ziekenhuis, kunnen chirurgen zelf met de VP Microlab een 3D visualisatie realiseren.

Jackie Schooleman, oprichter van Virtual Proteins, licht toe hoe het werkt. Artsen zien met de 3D beelden op welke manier zij een operatie het beste kunnen uitvoeren, vanaf welke kant zij een orgaan willen benaderen en o.a. hoe de bloedvatenstructuur is.

www.virtualproteins.com

Voor meer informatie: download de Engelstalige LeARN projectinformatie (pdf).